top of page

I Najciekawszy program Historyczno-Krajoznawczy - Jesień 2022

z atrakcjami dla dzieci i młodzieży oraz ścieżka edukacyjna - Szlakiem Miejsc Pamięci - zdobywanie odznaki.

II Rajd Jesienny - IX 2022 Na Szlakach Gór Świętokrzyskich z młodzieżą SKKT

Nowa Słupia- Św. Krzyż 

Grzegorzowice - Góra Chełmowa - Nowa Słupia

Łagów-Św. Krzyż

 III Program dla turystyki rowerowej ze Szlaków Rowerowych i Green Velo 

do Opatowa - IX-X 2022

Na Szlakach Ziemi Opatowskiej - "Poznaj Opatów"

 

TURYSTYKA WAKACYJNA W PTTK OPATÓW

 

 

I.     Informacja Turystyczna

„Poznaj Polskę z PTTK”

- spełnij marzenia

wydawanie folderów, informatorów i paszportów

II.  VII Edycja „Poznaj Opatów”

Historia Miasta Kanclerskiego

       Promocja Opatowskiej Kolegiaty

       ze ścieżką Św. Marcina

       Wędrówka historyczna

       „Opatowskim Szlakiem Powstania Styczniowego”

       Regulamin, weryfikacja i odznaka w PTTK O/O Opatów.

do internetu-2.jpg

PTTK odział Opatów w dniach 

16.10 do 26.10 

zaprasza dzieci i młodzież na program promocyjny.

"Poznaj Opatów"

1. Zarys historyczny Bramy Warszawskiej 

2. Informacje Turystyczne dla dzieci i młodzieży (oferta dla szkół)

3. Szlakiem Legend po Ziemi Opatowsko-Sandomierskiej

4- Atrakcje dla dzieci i młodzieży 

tel. 15 868 27 78

Z turystycznej beczki
Z krajoznawczej półki 
Z informacją na Szlaki Turystyczne
W informacji o zakątkach i atrakcjach turystycznych woj. Świętokrzyskiego
Dla najmłodszych 
 
program "Szlakiem Legend Opatowskich"
spotkanie z Białą Damą 
Film -Opowieści Górnika Stanisława Klimasa o Podziemnym Opatowie

Zwiedzanie wystaw  codziennie w  godzinach 10:15 ; 12:15 ; 14:15 ; 16:15 ; 17:15 
 

bottom of page